Zapraszamy wszystkich Braci Gedeonitów i Siostry Pomocnice do uczestnictwa w jednodniowej Wirtualnej Konferencji Krajowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce w sobotę 26.06.2021 roku poprzez łącze internetowe na komputerze lub smartfonie. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwać będzie (z przerwą na lunch od 12-tej do 14-tej), do godziny 18.00. Odbędą się trzy Sesje, w tym druga Sesja Konferencji która skierowana jest do Pomocnic. Szczegóły w załączonym Programie. Poniżej podajemy link dostępowy na który należy kliknąć aby połączyć się ze studiem z którego będzie transmitowana Konferencja, aby wziąć w niej udział. Już dzisiaj możesz sprawdzić to połączenie klikając na podany poniżej link:  http://tvnews.com.pl/?page_id=2  Ale na tym nie koniec . O godzinie 18.30 rozpocznie się kolejna Sesja , tym razem będzie to Wirtualne Wydarzenie dla Pastorów, zaproszenie do przekazania pastorom, przełożonym Kościołów w załączeniu . Sesja ta będzie trwała do godziny 19.20. Oczywiście wszyscy możemy dołączyć do tej samej Sesji, klikając na nowy link jak poniżej. Tym razem będzie to : http://tvnews.com.pl/?page_id=1906 Podczas Konferencji wszyscy będziemy mieli możliwość złożenia ofiary na druk rozdawanego przez nas Pisma Świętego, robiąc przelew na podany na ekranie numer konta. Możemy to zrobić również dzisiaj: Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce 35-1050-1070-1000-0090-3046-8137 z dopiskiem: Kolekta z Konferencji Krajowej na Fundusz Wiary
Konferencja Krajowa w Polsce 26.06.2021 – THE GIDEONS INTERNATIONAL

Sesja 1

Sesja Wyjątkowa oraz Sesja Druga

Zapraszamy wszystkich Braci Gedeonitów i Siostry Pomocnice do uczestnictwa w jednodniowej Wirtualnej Konferencji Krajowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce w sobotę 26.06.2021 roku poprzez łącze internetowe na komputerze lub smartfonie. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwać będzie (z przerwą na lunch od 12-tej do 14-tej), do godziny 18.00. Odbędą się trzy Sesje, w tym druga Sesja Konferencji która skierowana jest do Pomocnic. Szczegóły w załączonym Programie.

 

Wirtualne spotkanie dla Pastorów – kliknij tutaj

Zaproszenie na spotkanie dla Pastorów – kliknij tutaj

Zaproszenie na konferencję – kliknij tutaj

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów w Polsce jest dobrowolną organizacją świeckich chrześcijan działającą na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie popularyzacji wartości chrześcijańskich. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20, poz.104) oraz na podstawie statutu.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja Biblii jako świętego Bożego Słowa  w polskim społeczeństwie. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii lub jej części /Nowy Testament/ lub /Nowy Testament z Psalmami/ w hotelach, szkołach, zakładach karnych i innych instytucjach tego typu oraz rozprowadzanie jej do użytku indywidualnego.